Dicionario Galego Dos Nomes Dicionarios Dicionarios Especializados Book PDF, EPUB Download & Read Online Free


Dicionario galego dos nomes

Dicionario galego dos nomes
Author: Xosé G. Feixó Cid
Publisher: Xerais De Galicia Edicions
ISBN: 8497820525
Pages: 825
Year: 2003-01-01
View: 968
Read: 1191

Este dicionario proporciona o máis amplo coñecemento sobre os nomes galegos de persoa e as súas traducións ás principais linguas do noso contorno. Así mesmo recolle a orixe etimolóxica ou procedencia de cada nome e tamén os hipocorísticos ou formas de uso de carácter agarimoso e familiar. Neste volume inclúese un santoral diario no cal se recompilan os santos patróns e avogosos, así como un completo índice onomástico de nomes noutras linguas coas súas correspondencias galegas. Elixir o nome do neno ou nena que vai nacer, saber o día en que se conmemora o santo de cadaquén e mesmo emprender o camiño para galeguizar o noso nome e apelidos resulta agora máis doado con este Dicionario galego dos nomes.

Apostilas aos dicionários portugueses

Apostilas aos dicionários portugueses
Author: Aniceto Reis Gonçalves Viana
Publisher:
ISBN:
Pages:
Year: 1906
View: 879
Read: 337

Colour Studies

Colour Studies
Author: Wendy Anderson, Carole P. Biggam, Carole Hough, Christian Kay
Publisher: John Benjamins Publishing Company
ISBN: 902726919X
Pages: 417
Year: 2014-11-15
View: 267
Read: 1302

This volume presents some of the latest research in colour studies by specialists across a wide range of academic disciplines. Many are represented here, including anthropology, archaeology, the fine arts, linguistics, onomastics, philosophy, psychology and vision science. The chapters have been developed from papers and posters presented at the Progress in Colour Studies (PICS12) conference held at the University of Glasgow. Papers from the earlier PICS04 and PICS08 conferences were published by John Benjamins as Progress in Colour Studies, 2 volumes, 2006 and New Directions in Colour Studies, 2011, respectively. The opening chapter of this new volume stems from the conference keynote talk on prehistoric colour semantics by Carole P. Biggam. The remaining chapters are grouped into three sections: colour and linguistics; colour categorization, naming and preference; and colour and the world. Each section is preceded by a short preface drawing together the themes of the chapters within it. There are thirty-one colour illustrations.

Brasil, obras de referência, 1965-1998

Brasil, obras de referência, 1965-1998
Author: Ann Hartness
Publisher:
ISBN:
Pages: 453
Year: 1999-01-01
View: 246
Read: 152

Diccionario normativo galego-castelán

Diccionario normativo galego-castelán
Author: Ana Isabel Boullón Agrelo, Henrique Monteagudo Romero, Xermán García Cancela
Publisher: Editorial Galaxia
ISBN: 8471546418
Pages: 996
Year: 1988
View: 209
Read: 640

Dicionário de termos financeiros e bancários

Dicionário de termos financeiros e bancários
Author: Maria Tereza Camargo Biderman
Publisher: Disal Editora - Bantim, Canato e Guazzelli Editora Ltda
ISBN: 8578441427
Pages: 440
Year: 2013-08-05
View: 443
Read: 571

Mais de 700 verbetes nas áreas de finanças, economia, bancos, mercado de capitais, e bolsa de valores. Cada verbete se faz acompanhar do tempo correspondente em inglês. Um índice reverso lista os termos em inglês com seu equivalente em Português para facilitar a consulta a esses vocábulos ingleses, esclarecendo seu sentido e uso no Brasil.

Da gramática ó diccionario

Da gramática ó diccionario
Author: Xosé Luís Regueira, Alexandre Veiga
Publisher: Univ Santiago de Compostela
ISBN: 8481218715
Pages: 311
Year: 2001
View: 775
Read: 1232

Dicionário de literatura

Dicionário de literatura
Author: Jacinto do Prado Coelho
Publisher: Porto [Portugual] : Figueirinhas
ISBN:
Pages: 1526
Year: 1978
View: 179
Read: 908

Guia de história da 1a. República Portuguesa

Guia de história da 1a. República Portuguesa
Author: António Henrique R. de Oliveira Marques
Publisher:
ISBN:
Pages: 662
Year: 1981
View: 948
Read: 694

Dicionário etimológico da língua portuguesa

Dicionário etimológico da língua portuguesa
Author: José Pedro Machado
Publisher:
ISBN:
Pages: 2357
Year: 1990
View: 1121
Read: 586

Dicionário etimo. da lingua portuguesa/ J.P. Machado

How to Stay Healthy (Oxford Read and Discover Level 4)

How to Stay Healthy (Oxford Read and Discover Level 4)
Author: Julie Penn
Publisher: Oxford University Press
ISBN: 0194139603
Pages: 48
Year: 2015-02-05
View: 363
Read: 765

Read and discover all about how to stay healthy. How much water should you drink every day? Why is exercise good for you? Read and discover more about the world! This series of non-fiction readers provides interesting and educational content, with activities and project work.

Diccionario de verbos Galegos/ Dictionary of Galician Verbs

Diccionario de verbos Galegos/ Dictionary of Galician Verbs
Author: Manuel González González, Carmen García Mateo, Eduardo Rodríguez Banga, Elisa Fernández Rei
Publisher: Xerais De Galicia Edicions
ISBN: 8483028557
Pages: 278
Year: 2002
View: 658
Read: 1165

LAVERCA é un programa composto por un conxugador verbal e un analizador de formas verbais. Presenta como principal novidade a incorporación de voz sintética, feminina e masculina, que se utiliza para a lectura dos verbos que se presentan en pantalla. Esta ferramenta permite a conxugación dos verbos galegos a partir do seu infinitivo, así como a análise (tempo, modo, persoa, clase) de calquera forma do paradigma verbal. En LAVERCA están incluídos tódolos verbos normativos recollidos no Vocabulario ortográfico da lingua galega (VOLGA). Pero tamén se incorporan algúns verbos e algunhas variantes dialectais de uso bastante frecuente (por exemplo, arrepañar, esvaer, zazamelar, etc) ás que non se lles deu entrada no VOLGA. Cando a flexión dun verbo permite máis dunha forma, recóllense tódalas variantes posibles (tedes / tendes, vide / vinde, etc). Ofrécese o paradigma verbal completo, con indicación do nome dos distintos tempos verbais e os pronomes correspondentes ás diferentes persoas, pero o usuario ten a posibilidade de seleccionar só os modos, tempos ou persoas verbais que sexan do seu interese. Esta obra, que integra un diccionario de verbos clásico e un programa informático novidoso que permite a conxugación e a análise verbal, así como a reproducción oral mediante voz sintetizada, é un instrumento necesario e atractivo para a aprendizaxe da morfoloxía verbal galega.

Todas as letras

Todas as letras
Author:
Publisher:
ISBN:
Pages:
Year: 1999
View: 353
Read: 685

Universitas

Universitas
Author:
Publisher:
ISBN:
Pages:
Year: 1971
View: 904
Read: 906

Dicionário espanhol-português

Dicionário espanhol-português
Author:
Publisher:
ISBN:
Pages: 1377
Year: 196?
View: 1199
Read: 389

Mais de 15.000 americanismos incluídos.

Recent Post